Foto: Lars Homeyer

Skolledning

Runar

Runar Krantz
Enhetsrektor
018-727 97 90

epost
Götgatan 17-21, 752 22 Uppsala


Ulrika Davidsson
Programrektor
0725-93 46 97, 018-727 77 22

epost


Carola Lindbäck
Verksamhetsplanerare
018-727 28 90

epost

9 juni 2017