Sjukanmälan

Varje skoldag du är sjuk ska detta anmälas innan 10:00 till 018-727 70 70.

Elever och vårdnadshavare kan också göra sjukanmälan i Dexter. Om du är sjuk del av dagen måste detta registreras direkt i Dexter, och inte via talsvar.

Frånvaroanmälan via talsvar
Elever eller vårdnadshavare ringer kommunens telefonnummer för registrering av anmäld frånvaro via talsvar.

Kontroll utförs att det uppringande numret är synligt, i annat fall avvisas uppringningen. Dessutom görs en kontroll av sifferkombinationen i personnumret enligt Luhns algoritm, alltså med hjälp av kontrollsiffran i personnumret. Möjlighet finns att anmäla hel dag, del av dag eller flera dagar.

Anmälan via talsvar visas som anmälare genom att det uppringande numret registreras.

Standardsekvens
– Hej, och välkommen till din kommuns registreringstjänst. Här kan du registrera frånvaro för dig o eller ditt barn.
– För att komma tillbaka till början, kan du när som helst trycka stjärna. För hjälp kan du när du vill, trycka fyrkant.
– Var vänlig tryck in personens 10-siffriga personnummer.
– Tryck nio för att anmäla frånvaro för hela dagen idag eller ange med sex siffror frånvarons startdatum
Ange klockslag eller tryck 9 för hela dagen.
Ange med sex siffror frånvarons slutdatum och klockslag eller 9 för resterande tid.
– Tack. En frånvaroanmälan har emottagits. Bekräftelse på korrekt registrerad frånvaroanmälan skickas nu till vårdnadshavaren. Välkommen åter.

Nu skickas SMS/Epost ut som bekräftelse på att frånvaroanmälan mottagits.

Uppdaterad: