Kontakt

Från hösten 2019 finns i princip hela Estetiskas verksamhet samlad på Skolgatan 53.

Skolgatan 53, 753 32 Uppsala – här finns vår karaktärsundervisning inom de estetiska ämnena. Hösten 2019 utökas verksamheten då vi nu även flyttar in med våra Gymnasiegemensamma ämnen på Skolgatan.

Götgatan 17-21, 752 22 Uppsala – här har vi viss del av våra idrott och hälsatimmar i lokaler som vi delar med Fyris- och Sverkerskolan.

Du når oss på telefon via Uppsala kommuns växel 018-727 97 00.

Uppdaterad: