Fotografisk bild

Du kan till årskurs 2 och 3 även välja vårt individuella val Fotografisk bild 1. Här några exempel på arbeten från Bild & form-eleverna som precis som Film tv & radio även läser kursen inom sitt vanliga kursinnehåll. I Fotografisk bild 1 får du utveckla sina kunskaper i fotografisk bildkommunikation samt färdigheter i att kommunicera med fotografiska bilder. Detta innebär att du ges möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter i idéutveckling, komposition, ljussättning, kamerateknik, färghantering, bildbehandling och utskrift. Du får också kunskaper i den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften. Frågeställningar om upphovsrätt och etik ingår.

Uppdaterad: