Ungdomar uttrycker #metoo i konst

Elever från Uppsala estetiska gymnasium fick i uppgift att skapa ett konstverk som visar deras bild av #metoo.

– Resultatet är långt över förväntan, säger läraren Britta Röjås.

Se inslaget på SVT Uppsala 

 

7 december 2017