Information till vårdnadshavare; coronaviruset

Information till vårdnadshavare med anledning av coronavirusets spridning

https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/kris-och-sakerhet/information-om-coronaviruset-covid-19/#information-gallande-forskola-och-skola

Med anledning av coronavirusets spridning får vi en del frågor om vi har upprättat några särskilda rutiner för förskole- och skolverksamheten i Uppsala kommun. Just nu förhåller vi oss fortsatt till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anvisningar: 

  • Barn, elever och medarbetare som har rest i områden där coronaviruset sprids ska vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber.
  • Vid uppvisande av sådana symtom ska barn, elever och medarbetare vara hemma och kontakta 1177 Vårdguiden via telefon.
  • Om barnen inte har några symptom gäller skolplikt som vanligt.

 

Vid förändrat läge

Om läget skulle ändras och det blir särskilda rekommendationer för både enskilda förskolor/skolor eller i kommunen som helhet så kommer vi att återkomma till er i denna kanal.

 

Mer information finns också på https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyacoronavirus

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Christine Kastner Johnson
Chef Kommunal Gymnasieskola

Ledning Kommunal gymnasieskola

3 mars 2020