26/4 Fortsatt distansundervisning terminen ut

Beslut om fortsatt kombinerad fjärr- eller distansundervisning och närundervisning

v18 åk2 distans
v19 åk1 distans
v20 åk2 distans
v21 åk1 distans
v22 åk2 distans
v23 eleverna är på plats olika dagar då det är sista veckan.

IMA är undantaget och även åk3.

26 april 2021