23/4 Studenten flyttad

Uppsala kommun har med anledning av covid-19 beslutat att flytta det traditionella studentfirandet med utspring och fester till den 14 augusti. På examensdagen den 5 juni kommer det endast att bli digitalt firande för studenterna.

Hej,

Den 22 april togs beslut i Uppsala kommun om hur studenten kommer att se ut. Studentfirandet med utspring med mera ställs in den 5 juni, för att istället flyttas fram till den 14 augusti.

Beslutet gäller under förutsättning av genomförandet i augusti kan äga rum utifrån de rekommendationer som då föreligger. Måste även studentfirandet den 14 augusti ställas in flyttas inte firandet fram till annat datum utan utgår.

Avslutningen den 5 juni genomförs digitalt utan att eleverna samlas på skolan. Elevernas betygsdokument skickas till eleven via post. Nedan finns en länk/ett pressmeddelande som beskriver lite mer bakgrund med frågor och svar.

Läs mer om Studentfirandet 2020

Det som händer nu är att vi kommer att bilda en grupp på respektive skola bestående av åk3-elever, lärare och personal för att planera formerna för hur den digitala avslutningen ska genomföras.

Vi hoppas trots den inställda studentfirardagen kunna ställa om till något fint digitalt tillsammans för att fira och uppmärksamma våra härliga studenter och för att sedan åter ses den 14 augusti och fira studenten på ett traditionellt sätt!

Runar Krantz,
enhetsrektor Fyrisskolan och Uppsala estetiska gymnasium

Denna info som pdf (PDF, 110 KB)

23 april 2020