19/3 elevinfo II

Uppsala estetiska gymnasium kommer tillsvidare att bedriva all undervisning på distans i och med regeringens rekommendation och Uppsala Kommuns beslut utifrån rådande Corona-viruset. Undervisningen kommer att bedrivas på distans på obestämd tid, tills nytt beslut fattas om att öppna skolan igen.

Här nedan kommer tips, råd och kontaktuppgifter som kan vara bra att ha: Det är viktigt att du som elev tar ditt ansvar att studera varje dag, precis som vanligt.

It’s Learning används just nu av fler gymnasieskolor i hela Sverige, vilket gör att plattformen belastas mer än vanligt. HA TÅLAMOD och var ödmjuk för både ditt eget och lärarnas jobb. Har du problem med din internetuppkoppling, gör dem uppgifter du kan komma åt ändå så du inte hamnar efter. Skriv till lärarna om du har problem med uppkopplingen så att de vet, och om du har frågor kring undervisningen och uppgifterna. 


Om du blir utkastad från It’s Learning eller har andra problem med inloggningen kan du kontakta vår administratör Carola Lindbäck. 


Det är viktigt att du kontaktar lärarna om du inte förstår eller kan utföra uppgifterna. För dig som behöver extra stöd med studierna, kontakta vår specialpedagog Staffan Lejdhamre eller specialläraren Moa Johansson. De kan också hjälpa dig som har rätt till inläsningstjänst.


Om du känner oro kring det som sker i samhället just nu, kring din hemsituation eller annan social- eller psykisk oro kan du kontakta vår kurator Lena Norberg. Lena kommer i viss mån kunna ha samtal per telefon om behov finns. Kontakta henne så kan ni tillsammans komma överens vad just du behöver. 


Som vanligt finns era respektive mentorer Sofie och Lina till hjälp för alla möjliga typer av 
frågor. Om vi inte kan svara på dina frågor hänvisar vi dig till någon som kan. För att få snabbast svar på dina frågor, kontakta i första hand den det berör.

Har du frågor kring beslut eller annat som rör den rådande situationen kan du kontakta skolans Programrektor Alexandra Södervall. Henne ska du också kontakta om du upplever att någon lärare inte hjälper eller anpassar undervisningen eller uppgifterna efter dina behov och ditt fungerande.

Kontaktuppgifter
Alexandra Södervall - Programrektor
 alexandra.sodervall@uppsala.se
 018-727 77 22
Sofie Engström (fd. Gustafsson) – Mentor (spel, musik & ESE18)
 sofie.gustafsson@uppsala.se
 076-695 49 86
Lina Öberg – Mentor (bild, serie & ESE19, 17) 
lina.oberg@uppsala.se 
076-695 50 01
Lena Norberg – Kurator 
lena.norberg@uppsala.se
 072-709 76 57
Staffan Lejdhamre – Specialpedagog 
staffan.lejdhamre@uppsala.se 
018-727 98 96
Moa Johansson – Speciallärare
 moa.johansson3@skola.uppsala.se
Carola Lindbäck – Skoladministratör (It’s Learning) 
carola.lindback@uppsala.se
 072-518 92 50
Dilan Mohammed – Elevadministratör 
dilan.mohammed@uppsala.se
 018-727 97 13
Jesper Eklund – Itdidaktiker/Mac jesper.eklund@uppsala.se

Övriga kontaktuppgifter
Uppsala kommuns växel
018-727 97 00
Kommunens ansvarig för It’s Learning
018-727 97 00

19 mars 2020