18/3 elevinfo – distansutbildning

Hej alla elever! Från onsdag 18 mars så har Uppsala estetiska gymnasium gått över till distans- och fjärrundervisning.

Detta innebär att all undervisning kommer att ske mellan dig och undervisande lärare via vår läroplattform it's learning. Det är av största vikt att du hela tiden håller dig ajour med denna plattform. Du kommer att följa ditt ordinarie schema. Alla lärarna kommer under lektionens gång lägga ut uppgifter till dig. Vissa ska du genomföra under själva lektionspasset , andra uppgifter kommer du få längre tid på er att göra. Alla lektioner kräver obligatorisk närvaro för att det ska finnas bedömningsunderlag för betygsättning.

Är du sjuk så är det samma rutiner som gäller. Du  måste sjukanmäla dig för att det inte ska bli ogiltig frånvaro.

 

Om du har svårt med nätverk hemma så kontaktar du mig via mail alexandra.sodervall@uppsala.se,  så kommer jag ge förslag på var ni kan sitta och arbete om det inte fungerar hemifrån.

 

Du som har stöd av speciallärare och specialpedagog kommer bli kontaktat via its learning också för att upprätthålla det stöd du kan behöva ha för att klara dina studier. Det är viktigt att du svarar på kontakten med speciallärarna/ specialpedagog.

 

Om du inte hämtat dina läroböcker så finns det möjlighet att göra det 18/3 fram till kl 16. Torsdag 19/3 mellan 10–14 och på fredag 20/3 mellan 10–14.

Från vecka 13 är skolan helt stängd. Du får endast komma till skolan och hämta läromedel om du är helt frisk. Om du inte är frisk får du be någon annan att hämta detta.

 

Skulle du har några problem med its learning eller liknande så ska du ringa 018-7279700 , där kommer du får beskriva ditt ärende så hjälper dom dig.

 

Vi kommer att kontinuerligt uppdatera hemsidan med ny information och även via its learning, så se till att hela tiden hålla dig uppdaterad via dessa kanaler.

 

Jag önskar er alla allt gott, ta hand om varandra och kämpa på så hoppas jag att vi snart kan återgå till vanlig undervisning igen.

 

Vänligen,

Alexandra Södervall,
Programrektor

Uppsala estetiska gymnasium

18 mars 2020