detaljbild noter Foto: Lars Homeyer

Mentorer

Ingalill

Ingalill Lund
018-727 97 62

epost

Heltidsmentor för ESB17, ESB18, ESB19, ESE17, ESE19, SER17, SER18, SER19 (tidigare Lina som mentor)

Mentorskap resten av terminen våren 2020
För de klasser Sofie hade är dessa lärare nya mentorer

SPE17 Marie Forsberg
SPE18 Alexander Eriksson 
SPE19 Susanne A Grahm 
ESM17 Eva Berglund 
ESM18 Jan Krantz 
ESM19 Britta Röjås 
ESE18 Lars Linell

Uppdaterad: