Datum för nationella prov

Vilka datum är de Nationella Proven inplanerade?

Skolverkets provdatum för nationella prov i gymnasieskolan.
Läsåret 2019/2020

Uppdaterad: