Arbetsprover

Information om arbetsprover vid ansökan till Nationella estetiska programmet och Särskilda varianter inom det estetiska området – samt information kring antagning till inriktningen Musik.

Speldesign och Serie & illustration – Vänligen sänd in material till oss så att det är skolan tillhanda under vecka 20. Skicka till; Uppsala kommun, Uppsala estetiska gymnasium, 753 75 Uppsala. Vill du maila in filer vill vi helst att du skickar in dem som pdf till uppsalaestetiska@uppsala.se

 

Speldesign

Arbetsprovet består i att du beskriver hur ditt favoritspel skulle kunna återskapas med egen touch. Det nyskapade spelet ska på tydligt sätt skilja sig från originalet, till exempel genom ett annorlunda grafiskt uttryck, att det utspelar sig i en annan miljö eller med en förändrad story.

Arbetsprovet består av en beskrivning av idé, genomförande och reflektion. Det kan lämnas in i valfri form och får bestå av flera format, till exempel av dokument och/eller tecknade skisser. Håll din text inom 500 till 1.000 ord. Använder du färre ord är även det helt okej.

Viktigt är att alla delar av arbetsprovet märkts med namn, adress och personnummer.

 

Serieteckning och illustration

Arbetsproverna består av två uppgifter, se beskrivning nedan. Arbetsproverna skall monteras på kartong eller kraftigare papper och ej överstiga formatet A3.

Varje kartong skall vara märkt med namn, adress och personnummer.

Uppgift 1: Teckning i blyerts

Välj tre föremål som har en speciell betydelse för dig. Placera föremålen tillsammans och teckna ett stilleben med hjälp av de tre föremålen. Teckningen skall vara genomarbetad, där ljus, skugga och föremålens form lätt går att uttyda.

Du ska även skriva en kort text varför du valt de föremål som du gjort.
Teknik: Blyerts. 

Tips: Tänk på kompositionen och att du disponerar pappersytan effektivt.

Uppgift 2: Serieteckning

Skapa en serie med en egen seriefigur i endast en ruta. Lägg in ett ord och/eller mening – i exempelvis en pratbubbla eller en text under rutan.

Låt din serieruta berätta något om dig själv!
Teknik: Valfri.

 

Musik

När du söker till inriktningen Musik måste fylla i en blankett. Alla sökande elever kallas även till diagnostiskt spel/sång samt gehörs- och musikteori. Detta sker för att vi ska kunna planera gruppindelning, schema och lärarfördelning till hösten. Du som söker till musik kommer att få hemsänt ett separat informationsbrev med datum och tider för detta. Se information som finns även på inriktningssidan.

Musik – inträdesprov
Inträdesprov torsdag 15 april 2021 på eftermiddagen. Vi skickar kallelse i vecka 12 med exakt tid och mer information då till alla som sökt till Uppsala estetiska i första och andra hand.

Musik – inträdesprov, omvalsperiod
Inträdesprov för dig som valt Uppsala estetiska i omvalet 2021 sker i vecka 22; teoriprov på plats antingen måndag 31 juni klockan 10–11 – eller torsdag 3 juni kl 13.15. Två olika tider för att dela upp de sökande i mindre grupper.

Som spel/sångprov ska alla som söker skicka in en film, senast torsdag 3 juni. Vi skickar kallelse i vecka 20/21 med din exakta tid och mer information!

Alla som ska komma får kallelse med brev.
För vidare information kontakta eva.berglund@skola.uppsala.se


Se blanketten för instrumentval. Fyll i, spara och maila, eller skriv ut och skicka in. Den finns även länkad via Gymnasieintagningens sida.

 Blankett för instrumentval

 

Exempel på antagningsprov; Gehör och Musiklära.

Uppdaterad: